Masa Pleskovic

@ffri.uniri.hr

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku



              

https://researchid.co/masapleskovic

EDUCATION

2019.

doktorica znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije

Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1992. – 1996.

profesor hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

RESEARCH INTERESTS

linguistics

17

Scholar Citations

3

Scholar h-index

RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Stavovi i percepcije govornika u vezi s očuvanjem fijumanskoga dijalekta
  M Plešković, B Drljača Margić, T Kraš
  Suvremena lingvistika 47 (91), 69-92 2021

 • Speakers’ attitudes and perceptions in relation to the maintenance of the Fiuman dialect
  M Plešković, B Drljača Margić, T Kraš
  Suvremena lingvistika 47 (91), 69-92 2021

 • Changes in the self‐reported frequency of use of the Fiuman dialect: Implications for language maintenance
  M Plešković, T Kraš, B Drljača Margić
  Govor 36 (2), 195-218 2019

 • Vitalnost fijumanskoga dijalekta–stanje i perspektive na početku 21. stoljeća
  M Plešković
  2019

 • Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici
  M Matešić, M Plešković
  Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, 23-42 2014

 • Between elitism and democratisation: the standard language in academic community
  M Matešić, M Plešković
  Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni 2014

 • Ti ja dam'gospođo'! ili o jednome (pragma) lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku, u: Jezik kao informacija, ur
  M Matešić, M Plešković
  Anita Peti-Stantić, 3-23 2013

 • " Who did you call a missus?!"–or a look at a (pragma) linguistic problem in modern Croatian
  M Matešić, M Plešković
  Jezik i informacija-Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za 2013

 • Mr and Mrs from opposition into apposition-on the pragmatics of addressing in Croatian.
  M Matešić, M Plešković
  5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika 2012

 • Hrvatski s gramatikom ili bez nje
  V Požgaj Hadži, M Plešković, T Ćužić
  Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 (3 2011

 • CROATIAN WITH OR WITHOUT GRAMMAR
  V Požgaj Hadži, M Plešković, T Ćužić
  Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 (3 2011

 • Verb Morphology in Textbooks for Croatian as a Foreign Language
  VP Hadži, M Plešković, T Ćužić, TB Bulc
  Sarajevski filološki susreti I 2010

 • Communicating Culture–Cultural Elements in Foreign Language Teaching
  VP Hadži, TB Bulc, M Plešković, M Benjak
  Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe 2010

 • Motivacija studentata ljubljanskoga sveučilišta za studij južnoslavenskih jezika
  M Plešković
  Srpski kao strani jezik u teroiji i praksi, 229-237 2010

 • Apples and oranges-on developing intercultural competence
  VP Hadži, M Plešković
  Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika 2010

 • KULTUROLOŠKI SADRŢAJI U UDŢBENICIMA HRVATSKOGA KAO DRUGOG I STRANOG JEZIKA
  N Košuta, M Plešković


 • GLAGOLSKA MORFOLOGIJA
  VP HADŽI, M PLEŠKOVIĆ, T ĆUŽIĆ, TB BULC


MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Speakers’ attitudes and perceptions in relation to the maintenance of the Fiuman dialect
  M Plešković, B Drljača Margić, T Kraš
  Suvremena lingvistika 47 (91), 69-92 2021
  Citations: 5

 • Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici
  M Matešić, M Plešković
  Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, 23-42 2014
  Citations: 5

 • Ti ja dam'gospođo'! ili o jednome (pragma) lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku, u: Jezik kao informacija, ur
  M Matešić, M Plešković
  Anita Peti-Stantić, 3-23 2013
  Citations: 4

 • Vitalnost fijumanskoga dijalekta–stanje i perspektive na početku 21. stoljeća
  M Plešković
  2019
  Citations: 2

 • Hrvatski s gramatikom ili bez nje
  V Požgaj Hadži, M Plešković, T Ćužić
  Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 (3 2011
  Citations: 1