8 Experts from CHINA (CN)

Click here to see Experts by Country

An Dexiao     - hit.edu.cn

Harbin Institute of Technology

Zhe Zhang     - buaa.edu.cn

Beihang University

Longfang Ye     - en.xmu.edu.cn

Xiamen University

Yujing Li     - english.bit.edu.cn

School of Materials Science and Engineering
Beijing Institute of Technology
     

Zhengfei Wang     - en.ustc.edu.cn

University of Science and Technology of China