18 Experts from CHINA (CN)

Click here to see Experts by Country

An Dexiao     - hit.edu.cn

Harbin Institute of Technology
     

Zhe Zhang     - buaa.edu.cn

Beihang University
     

Longfang Ye     - en.xmu.edu.cn

Xiamen University
     

Yujing Li     - english.bit.edu.cn

School of Materials Science and Engineering
Beijing Institute of Technology
           

Gensuo Jia     - green.tea.ac.cn


           

Hamed Hamouda     - hamed.qibebt.cas.cn

Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess technology
                

Yi-Zhong Shi     - eng.suda.edu.cn

Suchoow university
           

kangli


           

Yanwei Li     - njnu.edu.cn

Department of Public Administration
Nanjing Normal University
                

Fida Hussain     - whut.edu.cn

Wuhan University of Technology,
           

Lei Shi


     

DINESH KUMAR KESAVAN     - eng.ujs.edu.cn

Postdoctoral Fellow, school of medicine, department of immunology
Jiangsu university
           

Huan Xia     - lzu.edu.cn


     

Zhengfei Wang     - en.ustc.edu.cn

University of Science and Technology of China
     

Hesham Ibrahim Ahmed     - en.uestc.edu.cn

School of information and communication Engineering
University of Electronic Science and Technology of China
     

Congcong Zhu     - shu.edu.cn

Shanghai University
     

Fuzheng Zhao