156 Experts from KAZAKSTAN (KZ)

Click here to see Experts by Country

Omarova Nuriya     - enu.kz

L.N. Gumilyov Eurasian National University
     

Arnur     - nu.edu.kz

Public Health
Nazarbayev University
     

Gotin Maxim Borisovich


        

Guldana     - satbayev.university

Department of surveying and geodesy
satbayev university
           

Mehmet ARGUN     - sdu.edu.kz

Suleyman Demirel University