Seleznova Olha

@ukr.net

Department of Management and Marketing
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture          

http://researchid.co/2303

RESEARCH INTERESTS

Marketing & Management

123

Google Scholar Citations

4

Google Scholar h-index

1

Google Scholar i10-index

RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Селезньова ОО
  ОВ Рудінська
  БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 180 2018

 • ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
  І ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО, АУМ ДІЯЛЬНІСТЮ
  ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 94 2017

 • Маркетингове дослідження будівельних підприємств
  ОО Селезньова
  Видавничий дім Гельветика 2017

 • Розвиток управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств в Україні
  ОО Селезньова
  Одеса, ОДАБА 2017

 • Селезньова ОО Комерційна таємниця підприємства та одержання інформації про конкурентів
  ОО Селезньова
  Дніпропетровська державна фінансова академія 2016

 • Управління знаннями як основа формування конкурентних переваг підприємства
  ОВ Білега, ОО Селезньова
  MODERN FOUNDATION FOR HUMAN DEVELOPMENT, 252 2016

 • The development of the construction company's pricing policy
  O Seleznova
  Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 110-116 2016

 • Методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
  O Seleznova
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету 2016

 • НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
  ОО Селезньова
  ББК 65.050 Э40, 105 2016

 • Національний та зарубіжний досвід управління виробничо-господарською діяльністю будівельних підприємств
  ОО СЕЛЕЗНЬОВА
  Електронне наукове фахове видання Міжнародний науково-практичний журнал 2016

 • Оцінка економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
  ОО Селезньова
  Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 175-183 2016

 • Розвиток організаційно-економічного механізму управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
  ОО Селезньова
  Видавничий дім" Гельветика" 2016

 • ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ ПРОЕКТУ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ OPTIMIZING THE PROJECT SELECTION OF MULTIAPARTMENT HOUSING IN UKRAINE
  ОО Селезньова
  Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 203-208 2016

 • Дослідження маркетингової діяльності будівельних підприємств Південного регіону
  ОО Селезньова
  2016

 • Генезис маркетингової діяльності будівельних підприємств України
  O Selezneva
  Економічний вісник університету 1 (24), 56-60 2015

 • GENESIS OF UKRAINIAN BUILDING COMPANIES’MARKETING ACTIVITY
  OO Selezneva
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної 2015

 • ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
  ОО Селезньова
  Економічний форум, 158-164 2015

 • МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  ОО Селезньова
  Співорганізатори конференції, 196 2015

 • Генезис маркетинговой деятельности строительных предприятий Украины
  ОО Селезньова
  Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов 2015

 • Дослідження проблем розвитку державного регулювання будівельних підприємств в Україні
  ОО Селезньова
  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 124-128 2015

MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
  ЮГ Козак, ВВ Ковалевський, ВВ Ковалевский
  Освіта України 2012
  Citations: 70

 • Сутність організаційно-економічного механізму управління ринковою діяльністю роздрібних торговельних підприємств
  ОО Селезньова
  Экономика и управление, 92-97 2013
  Citations: 9

 • Сучасні тенденції маркетингу
  ОО Селезньова
  Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки 2014
  Citations: 8

 • МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.(METHODICAL MAINTENANCE OF ENTERPRISES'MARKETING EFFECTIVENESS EVALUATION).
  О Селезньова
  Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія 2014
  Citations: 4

 • Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях: навч. пос.
  МІ Барановська
  Київ: Центр учбової літератури 2013
  Citations: 4

 • Організаційно-економічний механізм управління ринковою діяльністю роздрібних торговельних підприємств:[монографія]
  ОО Селезньова, МП Сахацький, ГМ Запша
  Одеса: КП ОМД 2012
  Citations: 4

 • Генезис маркетингової діяльності будівельних підприємств України
  ОО Селезньова
  Економічний вісник університету, 56-60 2015
  Citations: 3

 • Діагностика демографічних, соціокультурних та природних факторів маркетингового середовища будівельних підприємств України
  ОО Селезньова
  Сталий розвиток економіки, 55-64 2015
  Citations: 3

 • Особливості маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах сучасного ринку
  ОО Селезньова
  Економічний форум, 158-164 2015
  Citations: 2

 • Розвиток державної регуляторної політики стосовно управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств України
  ОО Селезньова
  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні 2015
  Citations: 2

 • Діагностика маркетингового мікросередовища будівельних підприємств України
  ОО Селезньова, ОА Селезнева
  2015
  Citations: 2

 • Система управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
  ОО Селезньова
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету, 348-355 2014
  Citations: 2

 • Сучасний підхід до маркетингового менеджменту будівельних компаній
  ОО Селезньова
  2013
  Citations: 2

 • Оцінка маркетингової діяльності будвельного підприємства
  ОО Селезньова
  Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки, 176-181 2013
  Citations: 2

 • The development of the construction company's pricing policy
  O Seleznova
  Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 110-116 2016
  Citations: 1

 • Оцінка економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств
  ОО Селезньова
  Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 175-183 2016
  Citations: 1

 • ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ ПРОЕКТУ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ OPTIMIZING THE PROJECT SELECTION OF MULTIAPARTMENT HOUSING IN UKRAINE
  ОО Селезньова
  Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 203-208 2016
  Citations: 1

 • Дослідження проблем розвитку державного регулювання будівельних підприємств в Україні
  ОО Селезньова
  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 124-128 2015
  Citations: 1

 • Аналіз ресурсного потенціалу управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств України
  ОО Селезньова
  Економічний аналіз. Тернопіль: Тернопільський національний економічний 2015
  Citations: 1

 • Особливості цінової політики торговельних підприємств
  ОО Селезньова
  Торгівля і ринок України: зб. наук. праць/ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського 2009
  Citations: 1