BILJANA TRAJKOVSKI

Verified @uniri.hr

University of Rijeka, Faculty of Teacher Education

462

Scholar Citations

13

Scholar h-index

20

Scholar i10-index

RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Aleksandra Pejčić
  B Trajkovski, S Vučković
  ERS: EDUKACIJA REKREACIJA SPORT 32 (45.), 87-88 2023

 • Kineziološke aktivnosti predškolske djece
  B Trajkovski
  Zagreb: Školska knjiga 2022

 • Primjer godišnjeg izvedbenog kurikuluma za drugi razred OŠ Pehlin
  B Trajkovski
  ERS: EDUKACIJA REKREACIJA SPORT 30 (43), 51-56 2021

 • Relations between time spent with family and some developmental risks in preschool children: obesity and externalized/internalized risk behaviors
  B Trajkovski, N Vlah, J Mezak
  Человек. Спорт. Медицина 21 (2), 67-75 2021

 • RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ JAKOSTI DONJIH EKSTREMITETA KOD DJECE RANE ŠKOLSKE DOBI
  J Kelek, B Trajkovski, S Ljubičić
  ERS: EDUKACIJA REKREACIJA SPORT 29 (42), 32-36 2020

 • IMPACT OF JUDO ON THE KINANTROPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EARLY SCHOOL-AGE PUPILS.
  Z Tomac, N Nekić, B Trajkovski
  Homo Sporticus 2020

 • Sex and age differences in the anthropological characteristics of early school-aged children
  B Babin, B Trajkovski, Z Tomac
  Sport Sci 14 (1), 27-32 2020

 • N Vlah. Kinesiological activities of preschool-aged children in the family environment
  B Trajkovski, V Katić
  MOJ Sports Med 4 (3), 75-79 2020

 • Analysis of the existing condition and a suggestion for obesity prevention in early school-age children
  P Miš Čak, B Trajkovski, I Jurjević Jovanović
  Economic research-Ekonomska istraživanja 33 (1), 1194-1199 2020

 • Application of Modern Technology for the Evaluation of Balance in Children of Lower Forms of Primary School
  S Ljubičić, B Trajkovski, L Antekoloić
  Odgojno-obrazovne teme 2 (3-4), 113-128 2019

 • Primjena suvremene tehnologije za procjenu razine ravnoteže kod djece rane školske dobi
  S Ljubičić, B Trajkovski, L Antekoloić
  Odgojno-obrazovne teme 2 (3-4), 113-128 2019

 • Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi, 2. prerađeno i dopunjeno izdanje
  A Pejčić, B Trajkovski
  Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci 2018

 • Tjelesno vježbanje djece rane dobi
  B Trajkovski, M Paulić
  U S. Šalaj (Ur.), Motorička znanja djece, 41-48 2018

 • Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi
  A Pejčić, B Trajkovski
  Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci 30 2018

 • Sex differentiation of morphological characteristics and motor skills in preschool-aged children
  B Trajkovski, B Babin, L Vlahović
  Человек. Спорт. Медицина 18 (4), 58-63 2018

 • Quantitative changes in the anthropological status of middle school aged pupils over a two-year period
  L Benassi, I Blažević, B Trajkovski
  Человек. Спорт. Медицина 18 (1), 5-19 2018

 • RELATIONSHIP BETWEEN KINANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL CHILDREN AND THE LEVEL OF THE PHYSICAL ACTIVITY OF THEIR PARENTS
  B Trajkovski, T Kordiš, Z Tomac
  ACTA KINESIOLOGICA 11, 19-24 2017

 • Goranski plesovi u funkciji podizanja fonda motoričkih znanja djece rane školske dobi
  M Poljačić, B Trajkovski
  Kineziologija i područje edukacije, sporta, sportfiske rekreacije i 2016

 • Die Auswirkung der Morgengymnastik bei Vorschulkindern auf die Vernderungen von motorischen und funktionalen Fhigkeiten
  B Žagar Kavran, B Trajkovski, Z Tomac
  Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 (1), 51-60 2015

 • Impact of Preschool Children's Morning Exercise on Changes in Motor and Functional Abilities
  B Žagar Kavran, B Trajkovski, Z Tomac
  Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 (1), 51-60 2015

MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi
  A Pejčić, B Trajkovski
  Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci 30 2018
  Citations: 58

 • Changes in some of the motor abilities of preschool children (age four).
  K Živčić, B Trajkovski-Vičić, M Sentderdi
  Facta Universitatis: Series Physical Education & Sport 6 (1) 2008
  Citations: 39

 • Anthropometric influence on physical fitness among preschool children: gender-specific linear and curvilinear regression models
  M Kondrič, B Trajkovski, M Strbad, N Foretić, N Zenić
  Collegium antropologicum 37 (4), 1245-1252 2013
  Citations: 35

 • Utjecaj jutarnje tjelovježbe djece predškolske dobi na promjene nekih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti
  B Žagar Kavran, B Trajkovski, Z Tomac
  Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 (1), 51-60 2015
  Citations: 23

 • Kinantropometrijska obilježja djece predškolske dobi i njihova povezanost s razinom tjelesne aktivnosti roditelja
  B Trajkovski
  Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorska disertacija) 2011
  Citations: 22

 • Changes in some of the motor abilities of preschool children (age four)
  K Zivcic, B Trajkovski, M Sentderdi
  Facta Universitatis, Phyiscal Education and Sport 6 (1), 44-50 2008
  Citations: 22

 • The differences between pre-primary school girls and boys regarding their morphological and motor abilities
  B Trajkovski-Višić, J Malacko, B Tomljenović
  Acta Kinesiologica 5 (1), 53-56 2011
  Citations: 19

 • Ples u funkciji podizanja fonda motoričkih znanja djece rane školske dobi
  B Trajkovski, M Bugarin, D Kinkela
  Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima 2015
  Citations: 17

 • Metrijske karakteristike testova namijenjenih za procjenu snage, koordinacije i fleksibilnosti kod četverogodišnjaka
  B Trajkovski Višić, S Berlot, D Kinkela
  U V. Findak (ur.), Zbornik radova 16, 257-262 2007
  Citations: 17

 • Vrednovanje motoričkih znanja i sposobnosti kod djece predškolske dobi
  B Trajkovski Višić, F Višić
  U K. Delija (ur.) 13 2004
  Citations: 17

 • Trend in motor skills development among preschool children as affected by a kinesiology program-longitudinal study
  B Trajkovski, Z Tomac, Ž Marić
  Sport science 7 (2), 22-27 2014
  Citations: 15

 • Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost dječaka i djevojčica predškolske dobi
  A Pejčić, B Trajkovski-Višić, J Malacko
  U: I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov i S. Šalaj (Ur.), Zborniku radova 2009
  Citations: 14

 • Impact of a sports program on the functional abilities of children aged 5 to 6 years
  B Trajkovski, Z Tomac, D Rastovski
  Acta Kinesiologica 8 (2), 45-47 2014
  Citations: 13

 • Connectedness of the parents' physical activity and leisure time with the involvement of children in kinesiology programs of institutional early and preschool education.
  B Trajkovski, V Katić, PP Papak
  Sport Science 7 (2), 77-81 2014
  Citations: 12

 • Utjecaj sportskog programa na promjene morfoloških i motoričkih obilježja djece starosne dobi četiri godine
  B Trajkovski Višić
  Kineziološki fakultet u Zagrebu. Magistarski rad 2004
  Citations: 12

 • Kineziološke aktivnosti predškolske djece
  B Trajkovski
  Zagreb: Školska knjiga 2022
  Citations: 11

 • Effects of sport-activity programs in reducing subcutaneous fat in four-year-olds
  B TrajkovskiVišić, M Mišigoj-Duraković, K Živčić, D Plavec
  5th International scientific conference on kinesiology. Zagreb, 570-573 2008
  Citations: 11

 • Utjecaj sportskog programa na promjene morfoloških i motoričkih obilježja djece starosne dobi četiri godine.(magistarski rad)
  B Trajkovski Višić
  Zagreb. Kineziološki fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu 2004
  Citations: 11

 • Fiziološko opterećenje djece predškolske dobi u različitim metodičko organizacijskim oblicima rada
  Ž Marić, B Trajkovski, Z Tomac
  Zbornik radova 22, 241-246 2013
  Citations: 10

 • Utjecaj Kineziološkog programa na poboljšanje eksplozivne snage i agilnosti u četverogodišnjaka [The influence of Kinesiology program on improving explosive strength and
  B Trajkovski Višić, O Zebić, Z Hrvoj
  8th international conference “Kondicijska priprema sportaša–trening brzine 2010
  Citations: 10