Mustafa KOSE

Verified email at ksu.edu.tr

İlahiyat Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

RESEARCH INTERESTS

İslam Mezhepleri Tarihi
Mutezile
Şia
Selefilik