Sabri Oz

@betailim.com

Industrial Policy and Technology Management
Industry, Technology and Logistics                                

https://researchid.co/sabrioz

FUTURE PROJECTS

Istanbul School of Metaverse

Founding a Metaverse University, so that lectures many universities lessons under the same platform, MetaKhan.


Applications Invited
AI, Unity and 3D Max Designers
139

Scholar Citations

5

Scholar h-index

4

Scholar i10-index

RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Effect of fuel type on maritime transportation's pollution: An EEOI application
  Y MİLLET, Y FİDAN, Z Sabri
  mer Halisdemir niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi Dergisi 16 2023

 • Opportunities and Threats Analysis of Industry 4.0 under the Concept: Neo-Ludism
  M Civriz, S z
  Journal of International Trade, Logistics and Law 8 (2), 108-124 2022

 • MetaKhan
  S z, R Yılmaz
  2022

 • İstanbul School of Metaverse
  S z
  2022

 • İstanbul School of Metaverse: Bir Meta İş Planı alışması
  S Z
  Metaverse 1, 221-296 2022

 • A QUALITATIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGY AND DIGITAL TRANSFORMATION ON THE AKHISM LEGACY VALUES IN TODAY’S BUSINESS
  Sabri, BS Kelek
  AHİLİK ANLAYIŞI İLE HAYATA DOKUNUŞ” SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 2022

 • Trkiye'de Byk Veri ve Yapay Zeka Algoritmaları ile Su ve Su Kaynakları Ynetiminde 100 Yıllık Projeksiyon: SUBOT-100 Projesi
  S z
  Su ve Srdrlebilirlik: İlk ağrı 1 (1), 101-131 2022

 • Technology Management
  S z, MA zyurt, EV Aydın
  Hiperyayın 1, 365 2022

 • Kuşak Yol İnisiyatifinde Ekonomik Rotalar zerinde Taşımacılığa Dair Modeller
  S z
  Uluslararası Ticarette Gncel Gelişmeler 1, 67-91 2022

 • AHP Analysis in Terms of Sustainable Mining: Case in Turkey
  S z, A Kolak
  Journal of Industrial Policy and Technology Management 4 (2), 159-173 2021

 • Fair Logistics
  S Ayiek, S z
  Journal of Industrial Policy and Technology Management 4 (1), 11-25 2021

 • Cyber Security Expenditures and its effect on Technology Management in Developing Countries: A Panel Analysis
  S z
  4th International Conference on Security Threats and Challenges of Modern 2021

 • A QUALITATIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGY AND DIGITAL TRANSFORMATION ON THE AKHISM LEGACY VALUES IN TODAY’S BUSINESS
  BSK Sabri z
  Ahilik 1 (1), 1-16 2021

 • AHP Analysis in Terms of Sustainable Mining : Case in Turkey
  AK Sabri z
  Journal of Industrial Policy and Technology Management JIPAT 4 (2), 35-65 2021

 • Trkiye-Hindistan Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dnem
  TD Sabri z
  Trkiye Hindistan alışmaları - I 1, 13-38 2021

 • AFET YNETİMİNDE OK KRİTERLİ KARAR VERME YNTEMİ: BEYLİKDZ BELEDİYESİNDE AHP VİKOR ANALİZİ
  TT Sabri z, Pınar Başar
  Akıllı Lojistik ve Btnleşik Blge Uygulamaları 1, 75-95 2021

 • YAPAY ZEKA İLE HİZMET SEKTRNDE ALGORİTMİK SAVAŞLAR
  S z
  Dijital İşletme 1, 85-107 2021

 • İŞ DNYASINDA KADININ YAKASI: MAVİ, BEYAZ, ALTIN
  S z
  İş Yaşamında Kadın 1, 40-55 2021

 • KRESEL İNOVASYON ENDEKSİ EREVESİNDE İNOVASYON VERİMLİLİĞİ: ORTA ST GELİR GRUBU LKELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA
  YC Sabri z
  Enerjide Ar-Ge ve Inovasyon 1, 1-190 2021

 • Enerjide Ar-Ge ve Inovasyon
  EA Sabri z
  Hiperyayın 1, 1-195 2021

MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Y neslinin rgt ortamındaki davranış farklılıklarının analizi
  M emberci, MK Sudak, A Saim, ME Civelek, Z Sabri
  AJIT-e: Academic Journal of Information Technology 5 (15), 57-74 2014
  Citations: 37

 • The effect of the unique features of Y generation on organizational commitment
  ME Civelek, M emberci, MS Aşı, S z
  Journal of History Culture and Art Research 2017
  Citations: 30

 • LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI İLİŞKİSİ: 2007-2016 TRKİYE RNEĞİ
  A Demirbilek, S z, Y Fidan
  Ekonomi İşletme ve Ynetim Dergisi 2 (1), 1-24 2018
  Citations: 13

 • Gelir dağılımında gını katsayısı ve p80/p20 oranı arasındaki ilişkiler: 2000-2016 dnemi Trkiye rneği
  S z
  İstanbul Ticaret niversitesi 2019
  Citations: 11

 • Application of blockchain technology in the supply chain management process: Case studies
  S z, HE Gren
  Journal of International Trade, Logistics and Law 5 (1), 21-27 2019
  Citations: 7

 • Energy sector overview and future prediction for Turkey
  S z, M Alyrk
  Journal of Industrial Policy and Technology Management 3 (1), 59-69 2020
  Citations: 5

 • Genel Teknoloji ve Dijital Dnşm Teorisine Giriş
  S z
  2020
  Citations: 5

 • The Relations between Foreign Trade and Income Inequality: Turkey 1980-2014
  S z
  Journal of International Trade, Logistics and Law 3 (2), 26-35 2018
  Citations: 4

 • İSLAMİ FİNANS ALANINDA TEKAFUL SİGORTASI: TRKİYE İNGİLTERE KARŞILAŞTIRMASI
  DS Z, MA IŞIK
  TURANSAM 11 (42), 411 2019
  Citations: 3

 • Trkiye’de 1980 sonrası maliye politikaları ile gelir dağılımı ve sosyal adalet arasındaki ilişkiler
  S z
  Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti. 2018
  Citations: 3

 • Sonrası Trkiye’de Maliye Politikaları’nın Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet ile İlişkileri
  S z
  Istanbul: Beta Yayınları 1980
  Citations: 3

 • Sektrlerin ve Mesleklerin Geleceği
  CT Sabri z, Fatma Serab Onursal
  Hiperlink 1, 1-540 2020
  Citations: 2

 • Girişimcilik: girişimcinin seyir defteri
  S z
  Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti. 2019
  Citations: 2

 • Schumpeteryan Girişimcilik ve 21. Yzyıl Girişimcilik Yaklaşımları: Y Kuşağı Girişimcileri zerine Nitel Bir Araştırma
  S z, N Dindarik, F Duman
  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13, 1056-1091 2019
  Citations: 2

 • Sonrası Trkiye’de Maliye Politikaları ie Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet Arasındaki İlişkiler”
  S z
  Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul niversitesi 2017
  Citations: 2

 • Effect of fuel type on maritime transportation's pollution: An EEOI application
  Y MİLLET, Y FİDAN, Z Sabri
  mer Halisdemir niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi Dergisi 16 2023
  Citations: 1

 • The relationships among corporate governance principles and firm performance
  T KARABULUT, ME Civelek, P Başar, Z Sabri, RA Kkolak
  Maliye ve Finans Yazıları, 401-418 2020
  Citations: 1

 • Teknolojik ve Dijital Dnşm
  S z
  Nobel 1, 1-260 2020
  Citations: 1

 • KOBİLERİN DEVLET TARAFINDAN DESTEKLEME POLİTİKALARI: İN RNEĞİNDE TRKİYE ANALİZİ
  BG Topal, S z, MF Ağalar
  İstanbul Ticaret niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (35), 607-639 2019
  Citations: 1

 • ISLAMIC INSURANCE SYSTEM: TEKAFUL INSURANCE
  S Z, MA IŞIK
  IJCF 5 (1), 210-218 2019
  Citations: 1