Sabri Oz

@betailim.com

Industrial Policy and Technology Management
Industry, Technology and Logistics                                

https://researchid.co/sabrioz

FUTURE PROJECTS

Istanbul School of Metaverse

Founding a Metaverse University, so that lectures many universities lessons under the same platform, MetaKhan.


Applications Invited
AI, Unity and 3D Max Designers
180

Scholar Citations

6

Scholar h-index

5

Scholar i10-index

RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • New Economic Paradigm Formed by Metaverse in Tourism: Touristic GIG Economy
  S z, P Başar
  Routledge 2024

 • The Most Important Changes in EU Asylum and Refugee Policy after 2015
  I Oleksiewicz, Z Sabri
  Humanities and Social Sciences 30 (4-part 2), 219-232 2023

 • Tourist distribution in Northern Mediterranean Basin countries: 2004–2020
  S z, AV Ertemel, P Başar, CC oktuğ
  Plos one 18 (11), e0293669 2023

 • GIG Ekonomisi ve Emek Piyasaları Bibliometrik Analizi
  S z, M Kalkan
  Cumhuriyetin 100. Yılında Trk Emek Piyasasının Gncel Sorunları 1, 189-212 2023

 • Girişimcilikte Temel Kavramlar
  S z, M z
  Girişimcilik 1, 1-26 2023

 • KUŞAK YOL İNİSİYATİFİNE DAİR BİBLİOMETRİK ANALİZ
  S z, F Yahya
  Geleceğin Koridorları 1, 1 2023

 • Geleceğin Koridorları
  F Yıldırım, S z
  Hiperyayın 1, 1-401 2023

 • Geleceğin Koridorları
  S z, M z
  Geleceğin Koridorları 1, 352-402 2023

 • An AHP Analysis on the Digital Transformation Components effects on Employment in Logistics Sector
  M Tanyaş, S z
  SEPIP 2023 1 (1), 48 2023

 • Rise or Fall:That is the Question for Nations!
  S z, MF Ağalar
  SEPIP 2023 1 (1), 45 2023

 • Boosting Life Satisfaction through Psychological Capital in the Presence of Job Security: A Case Study of Turkey
  E Baykal, O Bayraktar, B Divrik, MS Aşı, S z
  Sustainability 15 (18), 13627 2023

 • Bridging the Gap Between Technology and Farming in Agri-Tech: A Bibliometric Analysis
  FS Onursal, S z
  International Conference on Emerging Trends and Applications in Artificial 2023

 • Bridging the Gap Between Technology and Farming in Agri-Tech: A Bibliometric Analysis
  S z, FS Onursal
  SPRİNGER Nature - Emerging Trends and Applications in Artificial 2023

 • GIG EKONOMİSİNİN ALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDUSTRİ İLİŞKİLERİ DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA OLUŞTURDUĞU GNCEL SORUNLAR
  S z, MS Aşı
  alışma Ekonomisi ve Endstri İlişkiler Kongresi - CEEIK 2023 1 (1), 31 2023

 • PARA VE MALİYE POLİTİKALARI İLE GELİR DAĞILIMININ BİBLİOMETRİC ANALİZİ: 2023 TRKİYESİNDE DEĞİŞEN VERGİ ORANLARI DEĞERLENDİRMESİ
  S z, M Delican
  alışma Ekonomisi ve Endstri İlişkiler Kongresi - CEEIK 2023 1 (1), 23 2023

 • EDUCATION ON METAVERSE PLATFORMS EFFECTS ON CO2 FOOTPRINT REDUCTION: ISTANBUL SCHOOL OF METAVERSE CASE
  S z, I Oleksiewicz, P Başar, J Satpathy, MF Ağalar
  11th Global Conference on Global Warming (GCGW-2023) 2023

 • ip retiminin Su ile İlişkisi: AHP ile Su Gereksiniminin Ağırlığı
  R Yılmaz, S z
  Su ve Srdrlebilirlik 1, 101-139 2023

 • Su ve Srdrlebilirlik
  S z, H Arslan
  Hiperyayın 1, 1-220 2023

 • SRDRLEBİLİR BİR ANLAYIŞ İLE DİNAMİK YAPAY ZEKA PROGRAMI: SUBOT PROJESİ
  S z, OAI ChatGPT, M z
  Su ve Srdrlebilirlik 1, 167-197 2023

 • EĞİTİM VE ĞRENME METODLARINA UYGULAMALI BİR BAKIŞ VE GİRİŞİMCİLİK COŞKUSUNA ETKİSİ: TUYO PROJESİ
  S z, E Erarslan
  Global Business Research Congress (9th GBRC) 1 (1), 29 2023

MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Y neslinin rgt ortamındaki davranış farklılıklarının analizi
  M emberci, MK Sudak, S Aşı, ME Civelek, S z
  AJIT-e: Academic Journal of Information Technology 5 (15), 57-74 2014
  Citations: 51

 • The effect of the unique features of Y generation on organizational commitment
  ME Civelek, M emberci, MS Aşı, S z
  Journal of History Culture and Art Research 2017
  Citations: 32

 • LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI İLİŞKİSİ: 2007-2016 TRKİYE RNEĞİ
  A Demirbilek, S z, Y Fidan
  Ekonomi İşletme ve Ynetim Dergisi 2 (1), 1-24 2018
  Citations: 17

 • Application of blockchain technology in the supply chain management process: Case studies
  S z, HE Gren
  Journal of International Trade, Logistics and Law 5 (1), 21-27 2019
  Citations: 12

 • Gelir dağılımında gını katsayısı ve p80/p20 oranı arasındaki ilişkiler: 2000-2016 dnemi Trkiye rneği
  S z
  İstanbul Ticaret niversitesi 2019
  Citations: 11

 • The relationships among corporate governance principles and firm performance
  T Karabulut, ME Civelek, P Başar, S z, RA Kkolak
  Maliye ve Finans Yazıları, 401-418 2020
  Citations: 7

 • Energy sector overview and future prediction for Turkey
  S z, M Alyrk
  Journal of Industrial Policy and Technology Management 3 (1), 59-69 2020
  Citations: 5

 • Genel Teknoloji ve Dijital Dnşm Teorisine Giriş
  S z
  2020
  Citations: 5

 • The relations between GINI coefficient and p80/p20 in income inequality: Turkey 2000–2016
  S z
  İstanbul Commerce University Journal of Social Science 18 (35), 587-605 2019
  Citations: 5

 • The Relations between Foreign Trade and Income Inequality: Turkey 1980-2014
  S z
  Journal of International Trade, Logistics and Law 3 (2), 26-35 2018
  Citations: 4

 • İSLAMİ FİNANS ALANINDA TEKAFUL SİGORTASI: TRKİYE İNGİLTERE KARŞILAŞTIRMASI
  DS Z, MA IŞIK
  TURANSAM 11 (42), 411 2019
  Citations: 3

 • Schumpeteryan Girişimcilik ve 21. Yzyıl Girişimcilik Yaklaşımları: Y Kuşağı Girişimcileri zerine Nitel Bir Araştırma
  S z, N Dindarik, F Duman
  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 13, 1056-1091 2019
  Citations: 3

 • Trkiye’de 1980 sonrası maliye politikaları ile gelir dağılımı ve sosyal adalet arasındaki ilişkiler
  S z
  Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti. 2018
  Citations: 3

 • Sonrası Trkiye’de Maliye Politikaları’nın Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet ile İlişkileri
  S z
  Istanbul: Beta Yayınları 1980
  Citations: 3

 • Effect of fuel type on maritime transportation's pollution: An EEOI application
  Y Millet, Y Fidan, S z
  mer Halisdemir niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi Dergisi 16 2023
  Citations: 2

 • Sektrlerin ve Mesleklerin Geleceği
  CT Sabri z, Fatma Serab Onursal
  Hiperlink 1, 1-540 2020
  Citations: 2

 • Girişimcilik: girişimcinin seyir defteri
  S z
  Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti. 2019
  Citations: 2

 • ISLAMIC INSURANCE SYSTEM: TEKAFUL INSURANCE
  S Z, MA IŞIK
  IJCF 5 (1), 210-218 2019
  Citations: 2

 • A Research on Employment and Unemployment: Case in Turkey
  MS AŞI, S Z
  Isarder 4 (11), 3221-3244 2019
  Citations: 2

 • Sonrası Trkiye’de Maliye Politikaları ie Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet Arasındaki İlişkiler”
  S z
  Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul niversitesi 2017
  Citations: 2