Thanh Ha

Verified @gmail.com

Tiktoker Thanh Hà
https://www.tiktok.com/@ha_kimly/video/7196883586069384475              

https://researchid.co/thanhha

Tôi là tiktoker :
Co-founder chagobedding :
Sale manager : Spa, mỹ phẩm, dược phẩm

RESEARCH INTERESTS

Tôi là tiktoker :
Co-founder chagobedding :
Sale manager : Spa, mỹ phẩm, dược phẩm

FUTURE PROJECTS

Tiktoker

Làm nhà sáng tạo nội dung trên tiktok https://www.tiktok.com/@ha_kimly/


Applications Invited

Bedding - Home Decor

Co-founder chagobeeding https://en-gb.facebook.com/chagobedding/


Applications Invited