Zgalat-Lozynska Liubov

Verified @knuba.edu.ua

Department of economic theory, accounting and taxation
Kyiv National University of Construction and Architecture                             

https://researchid.co/zgalat-lozynska

EDUCATION

Kyiv National University of Construction and Architecture
Research Economics Institute of the Ministry of Economy of Ukraine

RESEARCH INTERESTS

innovative activity, state regulation of the economy, labor potential

FUTURE PROJECTS

The Institute of Formation and Development of Civil Society "Digital VICHE"


Applications Invited
2

Scopus Publications

171

Scholar Citations

6

Scholar h-index

3

Scholar i10-index

Scopus Publications

RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
  Л Згалат-Лозинська, В Лич
  Економіка та суспільство 2022

 • Державно-приватне партнерство як інструмент управлінського обліку та контролю в будівництві
  ЛО Згалат-Лозинська
  Ліра-К 2022

 • Стратегія розвитку людства
  ГА Дмитренко, НВ Головач, ЛО Згалат-Лозинська
  Новий гуманізм в освіті: науково-публіцистичне видання/за заг. ред 2021

 • Напрями удосконалення податкового регулювання інноваційної діяльності підприємств реального сектору економіки
  ЛО Згалат-Лозинська
  Редакційна колегія: Бондар МІ—д. е. н, професор, декан факультету обліку та 2021

 • ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В ПРОСТОРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
  Н ГОЛОВАЧ, Л ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА
  Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні 2021

 • Економіко-технологічні аспекти впровадження інноваційного обладнання в промисловості будівельних матеріалів.
  ЛО Згалат-Лозинська, МО Клименко
  Building production 2 (70), 87-97 2020

 • State Innovation Policy For Green Technologies Support In Construction
  L Zgalat-Lоzynska
  Green, Blue and Digital Economy Journal 1 (2), 8-13 2020

 • PROMISING AREAS OF THE STATE REGULATION IMPROVEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN CONSTRUCTION
  L Zgalat-Lozynska
  PARADIGM OF KNOWLEDGE 5 (43) 2020

 • State regulation as a key factor to stimulate innovation in construction
  L Zgalat-Lozynska
  Innovative Solution in Modern Science 6 (42), 110-123 2020

 • НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В НАУКОВІЙ СФЕРІ
  ЛО Згалат-Лозинська
  Підприємництво та інновації, 7-13 2020

 • UKRAINIAN INNOVATION POLICY COMPONENTS EVALUATION: GLOBAL CONTRASTS
  L Zgalat-Lozynska
  Norwegian Journal of Development of the International Science, 27-31 2020

 • Системна модернізація державного управління в Україні, гуманістичний контекст: кол. монографія//За заг. ред Г.А. Дмитренко
  ГА Братусь, НВ Головач, ГА Дмитренко, ЛС Дорошенко, ...
  ГА Дмитренка. Київ: ДКС-Центр 2020

 • ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВНИЦТВІ
  ЛО Згалат-Лозинська
  СЕКЦІЯ 1. МІКРОЕКОНОМІКА, 122 2020

 • Концепція інноваційного розвитку будівельної галузі в умовах пандемії та економічної кризи збірник.
  ЛО Згалат-Лозинська
  Економічний простір., C.27-31. 2020

 • Розвиток та впровадження інноваційних технологій 3D друку у будівництві.
  ЛО Згалат-Лозинська, ОБ Згалат-Лозинський
  Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І 2020

 • Державне регулювання інноваційної діяльності в будівництві: теорія, методологія, стратегія розвитку : монографія. Київ : ДКС-Центр,
  ЛО Згалат-Лозинська
  2020

 • Базова методологія підвищення конкурентоспроможності економіки на інноваційній основі
  ЛО Згалат-Лозинська, ГА Братусь, ГА Дмитренко, НВ Головач
  Системна модернізація державного управління в Україні: колективна монографія 2020

 • Інноваційна спроможність та інституційна готовність економіки України у міжнародних порівняннях INNOVATIVE ABILITY AND INSTITUTIONAL READINESS OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN
  L Zgalat-Lozynska
  Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія: Міжнародні 2020

 • Державно-приватне партнерство як важіль державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві
  ВМ Лич, ЛО Згалат-Лозинська
  БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 34-41 2020

 • Винахідницько-інноваційний потенціал людини як базис інноваційної діяльності: походження та умови розкриття, формування і реалізації.
  ЛО Згалат-Лозинська
  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 2020

MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Основи менеджменту: практикум
  ОВ Баєва, НІ Новальська, ЛО Згалат-Лозинська
  Центр учбової літератури 2007
  Citations: 89

 • Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу за умов формування ринкових відносин
  ЛО Згалат-Лозинська
  ступеня канд. економ. наук: спец 2002
  Citations: 15

 • Напрями подолання кризи системи соціально-трудових відносин в Україні
  Згалат-Лозинська
  Економіка та право, 87-91 2017
  Citations: 10

 • The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development
  V BAIEV, I BAKHOV, N HOLOVACH, L ZGALAT-LOZYNSKA
  Journal of Environmental Management and Tourism 10 (Issue 6(38) Fall 2019 2020
  Citations: 7

 • An Innovation-Driven Model for Management Personnel Development at Enterprises
  N Holovach, I Bakhov, L Zgalat-Lоzynska
  Journal of Adv Research in Dynamical & Control Systems., pp.1266-127 2019
  Citations: 7

 • Career guidance improvement based on forecasted trends at labour and education markets
  LO Zgalat-Lozynska
  Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 313 2015
  Citations: 7

 • Основи менеджменту: практикум: навчальний посібник
  ОВ Баєва, НІ Новальська, ЛО Згалат-Лозинська
  Київ: ЦУЛ 2007
  Citations: 6

 • Практикум з менеджменту
  Баєва, Лайко, Новальська, Згалат-Лозинська
  МАУП 2006
  Citations: 6

 • Системна модернізація державного управління в Україні, гуманістичний контекст: кол. монографія//За заг. ред Г.А. Дмитренко
  ГА Братусь, НВ Головач, ГА Дмитренко, ЛС Дорошенко, ...
  ГА Дмитренка. Київ: ДКС-Центр 2020
  Citations: 5

 • Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг
  ЛО Згалат-Лозинська
  Актуальні проблеми економіки, 313-323 2015
  Citations: 5

 • Методологічні та соціально-технологічні засади інноваційної діяльності організацій: людиноцентричний контекст
  ЛО Згалат-Лозинська
  Причорноморські економічні студії, 27-34 2019
  Citations: 3

 • Проблеми відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу
  Згалат-Лозинська
  Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 98-103 2013
  Citations: 3

 • Стратегія розвитку людства
  ГА Дмитренко, НВ Головач, ЛО Згалат-Лозинська
  Новий гуманізм в освіті: науково-публіцистичне видання/за заг. ред 2021
  Citations: 2

 • Особливості процесу розвитку управлінського персоналу промислових підприємств
  Л Згалат-Лозинська
  Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки., С.56-65 2018
  Citations: 2

 • State regulation as a key factor to stimulate innovation in construction
  L Zgalat-Lozynska
  Innovative Solution in Modern Science 6 (42), 110-123 2020
  Citations: 1

 • UKRAINIAN INNOVATION POLICY COMPONENTS EVALUATION: GLOBAL CONTRASTS
  L Zgalat-Lozynska
  Norwegian Journal of Development of the International Science, 27-31 2020
  Citations: 1

 • Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах
  Л Згалат-Лозинська, Н Головач
  Інноваційна економіка, – С.69-74. 2018
  Citations: 1

 • Моніторинг державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві: зміст та напрями реалізації
  L Zgalat-Lоzynska
  Ways to Improve Construction Efficiency, 255-265 2018
  Citations: 1

RESEARCH OUTPUTS (PATENTS, SOFTWARE, PUBLICATIONS, PRODUCTS)

Авторське свідоцтво №113051 від 25.05.2022 р. ; заява №c202201890 Цифрова системоутворююча освітня технологія «Самореалізація особистості» / (МОН України, Державний департамент інтелектуальної власності). Дмитренко Г. А. , Головач Н. В. , Згалат-Лозинська Л. О.